Русское слово

"Ruské slovo" - 2017

Zväz Rusov Košice v spolupráci s Centrom voľného času, Orgovánová 5, Košice
 o r g a n i z u j ú
 celoslovenské kolo 11. ročníka súťaže v prednese ruskej poézie a prózy
"Ruské slovo" - 2017 *
 na tému: "Školské roky sú nádherné / Школьные годы чудесные
Termíny pre uskutočnenie jednotlivých kôl
(Bratislava, Levice, Poprad, Košice, Michalovce):
Školské kolo – do 20.12. 2016
Krajské kolo – do 13.03. 2017
Celoslovenské kolo sa uskutoční: 31. marca, v piatok, 2017 o 9:00 v Košiciach,

Tags: 

10-й Республиканский конкурс "Русское слово"

В Кошице 4 марта состоялся 10-й Республиканский конкурс "Русское слово" посвященный тематике "Фольклор - душа народа".
В конкурсе приняли участие 280 учеников и учителей из 51 школы Словакии.
Большое спасибо всем участникам и организаторам мероприятия!

4 marca 2016 sa uskutočnilo finále 10. ročníka celoslovenskej súťaže Ruské slovo v Košiciach. Tema na tento rok znela "Folklór - duša národa". V súťaži sa zúčastnílo 280 žiakov a pedagógov z 51 škôl. Všetkým účinkujúcim, pedagógom a organizátorám podujatia veľká vďaka!

Ruské slovo Košice, Slovakia - это официальная странице конкурса
в фейсбуке, где вы найдёте больше фотографий участников,
а также сможете прочесть имена победителей.


10-й Республиканский конкурс "Русское слово" в Кошице. 5-й альбом фото "Награждение".

Posted by Ruské slovo Košice, Slovakia onSaturday, 5 March 2016

Tags: 

Subscribe to RSS - Русское слово