"Ruské slovo" - 2017

Zväz Rusov Košice v spolupráci s Centrom voľného času, Orgovánová 5, Košice
 o r g a n i z u j ú
 celoslovenské kolo 11. ročníka súťaže v prednese ruskej poézie a prózy
"Ruské slovo" - 2017 *
 na tému: "Školské roky sú nádherné / Школьные годы чудесные
Termíny pre uskutočnenie jednotlivých kôl
(Bratislava, Levice, Poprad, Košice, Michalovce):
Školské kolo – do 20.12. 2016
Krajské kolo – do 13.03. 2017
Celoslovenské kolo sa uskutoční: 31. marca, v piatok, 2017 o 9:00 v Košiciach,
v EP Domino na ul. Popradskej 86.
Priebeh a detaily súťaže ako aj prihlášku nájdete v odkaze nižšie:
2017 Propozicie 11. ročník CK Ruske slovo.doc


Stranka suťaže v sieti Facebook:

Tags: