Прешов

Памяти Булата Окуджавы

Ruský klub - 1923, Inštitút rusistiky FF PU a Divadlo Alexandra Duchnoviča

Vás pozývajú na koncert venovaný legende ruskej autorskej piesne Bulatovi Okudžavovi, ktorý sa uskutoční v Prešove
6. októbra 2016 o 19.00 na VS DAD.


Vstupné 8 € a 4 € (študenti).
Vstupenky si môžete zakúpiť v DAD, Jarková
77, tel. 051 77 334 37,
alebo na Inštitúte rusistiky FF PU, 17.
novembra 1, 4. poschodie, č. d. 435.

Tags: 

Subscribe to RSS - Прешов