Новости фестиваля "Русская песня над Дунаем"

Дорогие друзья!
Предлагаем Вашему вниманию последние новости с Фестиваля «Русская песня над Дунаем», который будет проходить 14-15 октября 2016 года в Тренчанских Теплицах.
Vážení priatelia!
Predstavujeme Vám posledné správy z Festivalu „Ruská pieseň nad Dunajom“, ktorý sa uskutoční v dňoch 14.-15. októbra 2016 v Trenčianskych Tepliciach.

Отборочный тур подходит к концу. Все заявки на участие вместе со ссылками на конкурсные видео-выступления отправлены на адрес независимого жюри, которому предстоит выбрать финалистов Фестиваля и лучшие номера. Пришло время представить Вам ее членов:

  • Моисеева Марина Дмитриевна
  • Скиба Анна Владимирова
  • Масальская Ольга Александровна
  • Арсланова Мария Владимировна
  • Бурячек Михаил Валерьевич

Подробнее о каждом из членов жюри Вы можете прочесть здесь: Жюри фестиваля "Русская песня над Дунаем" 2016.
Здесь также Вы найдете и  Положение о Фестивале,

Výberové kolo sa blíži k záveru. Všetky prihlášky na účasť spolu s odkazmi  na súťažné videá boli odoslané na adresu nezávislej poroty, ktorá má za úlohu vybrať  finalistov Festivalu a najlepšie čísla. Nastal  čas predstaviť  Vám jej členov:

  • Mojisejeva Marina Dmitrijevna
  • Skyba Anna Vladimirovna
  • Masaľskaya Oľga Alexandrovna
  • Arslanova Maria Vladimirovna
  • Buryaček Michail Valerjevič.

Podrobnej o každom z nich si môžete prečitať tu: Porota festivalu "Rúska pieseň nad Dunajom" 2016
Tam najdete aj Ustanovenia o festivale

Tags: