Porota festivalu

Nastal čas predstaviť Vám členov poroty:

  •  Mojisejeva Marina Dmitrijevna
  • Skyba Anna Vladimirovna
  • Masaľskaya Oľga Alexandrovna
  • Arslanova Maria Vladimirovna
  • Buryaček Michail Valerjevič


 Podrobnej o každom z nich:
Mojisejeva Marina Dmitrijevna

Vzdelanie:
Gorkovská stredná umelecká škola, špecializácia „réžia masových akcii“
Moskovská štátna univerzita kultúry a umenia, špecializácia „divadelná
réžia“
Ašpirantúra MŠUKU, špecializácia „ľudová tvorba“, vedec, pedagóg

Autor projektu, producent a stála riaditeľka Folkovej skupiny „Talica“

Úspechy:
Laureát IV. Medzinárodnej súťaže „Interfolk“
Laureát V. Všeruskej súťaže „Hlasy Ruska“

 Skyba Anna Vladimirovna

Vzdelanie:
Rostovská stredná umelecká škola, špecializácia „estrádno-džezová
teória“
Ruská hudobná akadémia Gnesinych, špecializácia „ľudový spev“, pedagóg
Sólistka folkovej skupiny „Talica“

Úspechy:
Laureát XII. festivalu umeleckej tvorby pedagógov Moskvy v nominácii
„Majster-virtuóz“
Laureát IV. Medzinárodnej súťaže „Interfolk“
Laureát V. Všeruskej súťaže „Hlasy Ruska“
Laureát 1. stupňa IX. Všeruskej externej vokálnej a hudobnej súťaže
„Melodinka“ v nominácii „ľudový vokál“.


Masaľskaya Oľga Alexandrovna


Vzdelanie:
Moskovský štátny hudobný inštitút Šnitke, špecializácia „vokálne umenie“
Ruská hudobná akadémia Gnesinych, špecializácia „ľudový spev“, pedagóg
Ašpirantúra„ zborový a sólový ľudový spev“

Sólistka folkovej skupiny „Talica“

Úspechy:
Laureát III Všeruskej súťaže mladých interpretov ľudovej piesne
O.Kovalevej

Laureát Otvoreného festivalu študentskej tvorby „Fetos“
Diplomant Otvoreného festivalu „Šolochová jar“
 Laureát IV Medzinárodnej súťaže „Interfolk“

Laureát V Všeruskej súťaže „Hlasy Ruska“
Držiteľka II ceny a špeciálneho diplomu VIII súťažného festivalu
ľudového piesňovo-tanečného umenia deti, mládeže a študentov „Tancuj a
spievaj, Mladé Rusko!“

Laureát 1. stupni Medzinárodného festivalu slovanskej piesne „Optinská
jar“
Laureát VIII Medzinárodného zborového kongresu „Chorusinside“

Laureát 1. stupňa Medzinárodnej súťaže interpretov ľudovej piesne
„Venovanie Ľudmile Zykinej“
Laureát 1. stupňa V Všeruského súťažného festivalu ľudového speváckeho
umenia „Večné pramene“


Arslanova Maria Vladimirovna

Vzdelanie:
Stredná umelecká škola v Krasnojarsku
Ruská hudobná akadémia Gnesinych, špecializácia „vedúci ľudového zboru“

Pracovné skúsenosti:

2006 – 2009 – Národné divadlo ľudovej hudby a spevu „Zlatý kruh“
Speváčka, sólistka súboru „Potešnaya Palata“

2009 – 2011- Akademický zbor ruskej
Od roku 2009 - sólistka folkovej skupiny „Talica“

Od roku 2011 - Štátne vzdelávacie zariadenie škola №2101, hudobná
vedúca, pedagóg

Úspechy:
Laureát XII. festivalu umeleckej tvorby pedagógov Moskvy v nominácii
„Majster-virtuóz“
Laureát IV. Medzinárodnej súťaže „Interfolk“

Laureát V. Všeruskej súťaže „Hlasy Ruska“

Laureát 1. stupňa XI. Všeruskej externej vokálnej a hudobnej súťaže
„Melodinka“ v nominácii „ľudový vokál“.

 Buryaček Michajil Valerjevič

Vzdelanie:
Hudobná stredná škola Kiryukova, špecializácia – harmonika.

Pracovné skúsenosti:
Od roku 2006 - Folková skupina „Talica“, harmonikár
Od roku 2014 - Detská umelecká škola „Inšpirácia“, sólista folklórneho
súboru „Lastovka“


Úspechy:
Diplomant Všeruskej súťaže mladých hudobných interpretov na ľudových
nástrojoch D.G.Šatalova

Laureát IV. Medzinárodnej súťaže „Interfolk“
Laureát V. Všeruskej súťaže „Hlasy Ruska“
Laureát 1. a 2. stupňa rôznych súťaží a festivalov v zostave
folklórneho súboru „Lastovka“ /Moskva/