Международный форум, посвященный теме славянской символики.

В эту пятницу, 7 октября, в Нитре пройдет конференция на тему: "Символ и орнамент в жизни славян", на которой кроме выступлений словацких участников,  можно будет выслушать доклады гостей из России, Беларуси, Украины и Чехии.
В рамках форума откроется выставка "Čaro ornamentu" известного художника-графика Штефана Костельничака, который в своем творчестве широко используя орнаментальную технику, украшал не только стекло, керамику, предметы интерьера, но и сакральные памятники Словакии.
О темах докладов подробнее а также список заявленых участников - на сайте организатора: Slavica.sk


"Slovenská ornamentálna výzdoba je dôležitou súčasťou slovenskej kultúry - vyjadrenia vnemov ornamentálnymi kresbami, maľbami a prevedenie dekorácie rôznou technikou je bežným darom slovenského ľudu."
Š.V. Kostelničak.

V piatok, 07.10.2016 sa v Župnom dome, na Župnom námestí 3, v Nitre uskutoční medzinárodná konferencia s názvom SYMBOL A ORNAMENT V ŽIVOTE SLOVANOV.
Okrem prednášajúcich zo Slovenska nás poctia svojou účasťou aj prednášajúci z Bieloruska, Ruska, Ukrajiny a Českej republiky.
Konferencia bude celodenná, v čase od 9. do 17. hodiny. Organizátormi sú
o.z. Slavica a o.z. Tartaria.
Súčasťou medzinárodnej konferencie je aj výstava "Čaro Ornamentu" Štefana Leonarda Kostelničaká, ktorý bol originálnym umelcom, svojou tvorbou siahol až na zabudnutý prah slovenského výtvarného cítenia - ornamentiky. Umelec, ktorý nesmierne miloval svoj rodný kraj a vlasť, oslávil ju svojimi dielami. Ornamentami dekoroval aj keramiku, sklo, nábytok, interiéry, sakrálne pamiatky. Namaľoval tiež M. R. Štefánika a jeho mohylu.

Tags: