Молодежные форумы в России. Хотите принять участие?

 
 Еcли вы молоды и всегда в поиске новых знаний, а к тому же хотите с пользой провести лето, то участие во Всероссийских молодежных форумах "Территория смыслов на Клязьме" и "Таврида" даст вам возможность погрузиться в незабываемую атмосферу, царящую там. Жизнь участников наполнена лекциями и дискуссиями, концертами и творческими мастерскими, новыми знакомствами и приключениями.
Федеральное агентство по делам молодёжи (Росмолодёжь), Общественная палата Российской федерации и Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российский центр гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи» организуют Всероссийские молодежные форумы:

Принять участие в форумах может любой гражданин Российской федерации или иностранец в возрасте от 18 до 30 лет. Приглашаются студенты, аспиранты, молодые ученые, профессора профильных предметов в соответствии с темами смен форума. Каждый желающий принять участие в форуме должен зарегистрироваться в информационной системе "Молодежь России". Проживание и питание оплачивают организаторы форумов, а дорожные расходы в оба конца участники форума оплачивают самостоятельно.

Federálna agentúra pre záležitosti mládeže, Verejná komora Ruskej federácie a Federálna štátna rozpočtová inštitúcia „Ruské Centrum občianskej a
vlasteneckej výchovy detí a mládeže“ usporiada v dňoch

27. júna až 28. augusta 2016 Všeruské fórum mládeže „Územie zmyslov na rieke Kľazme“
1. júla do 16. augusta – Všeruské fórum mládeže „Tavrida“.
6. augusta do 3. septembra 2016 - Všeruské fórum mládeže „Iturup“
7. do 11. septembra 2016 – Medzinárodné mládežnícke vzdelávacie fórum „Eurázia“

Programy Fórov obsahujú vzdelávacie a diskusné  platformy, predstavenia a tvorivé dielne odborníkov a hostí fóra, dobrodružné a športové hry, kultúrne podujatia. Každý rok sa Fóra „Územie zmyslov na rieke Kľazme“ zúčastňuje asi 8500 ľudí, na „Tavride“ - až 4500 osôb.
Fórum „Územie zmyslov na rieke Kľazme“ má zaradených osem turnusov:
 • 27. júna - 3. júla - Mladí vedci a profesori spoločenských vied;
 • 5. -11. júla - Mladí poslanci a politickí lídri;
 • 13. - 19. júla - Mladí vedci a profesori IT technológií;
 • 21. - 27. júla - Mladí odborníci v oblasti medzinárodných vzťahov;
 • 29. júla - 4. augusta – Mladí vedci a profesori ekonomických vied;
 • 6. - 12. augusta - Mladí vedci a profesori v oblasti zdravotníctva;
 • 14. -20. augusta - Mladí vedúci mimovládnych organizácií a projektov;
 • 22. – 28. augusta - Mladí profesori žurnalistiky a mladí novinári.

Fórum mládeže „Tavrida“ obsahuje šesť turnusov:

 • 1. -7. júla - Mladí skladatelia, hudobníci a choreografi;
 •  9. – 15. júla - Mladí architekti, urbanisti a dizajnéri;
 • 17. - 23. júla - Mladí umelci, sochári a znalci umenia;
 • 25. – 31. júla - Mladí režiséri, producenti a divadelní a filmoví
  herci;
 • 2. – 8. augusta - Mladí spisovatelia, básnici a kritici;
 • 10. – 16. augusta - Mladí profesori dejepisu.

Všeruské fórum mládeže „Iturup“ na ostrove Iturup (Sachalinský región, Rusko) má zaradené tri turnusy:

 •  6. – 14. augusta – „Avantgarda krajiny“;
 • 16. – 24. augusta – „Frontier rozvoja“;
 • 26. augusta - 3. septembra – „Ľudský potenciál“.

Tematicky budú obsiahnuté otázky rozvoja infraštruktúry východných
regiónov Ruska, inovatívneho priemyslu, finančných podmienok
prednostného rozvoja, energetickej a kozmickej spolupráce v
Ázijsko-tichomorskom regióne, ako aj postupov na vytvorenie atraktívneho
obrazu ruského Ďalekého Východu k prilákaniu obyvateľov na tieto
územia.


Do Medzinárodného mládežníck0ho vzdelávacieho fórumu „Eurázia“ na území Orenburskej oblasti  sú zaradené nasledujúce oblasti:

 •  Kultúra a história;
 •  Mladí podnikatelia;
 •  Politika; 
 • Média;
 • Neziskové mládežnícke organizácie a projekty.

Veľká pozornosť je venovaná vzdelávaciemu programu - bude vytvorený za aktívnej účasti popredných expertov a profilových odborníkov z každej oblasti


Podmienky a pravidlá:
Na Fóroch sa môžu zúčastniť občania Ruskej federácie aj cudzinci vo veku od 18. až 30. rokov, študenti, doktorandi, mladí vedci, profesori profilových predmetov v súlade s turnusmi Fórov. Ubytovanie a stravovanie hradí organizátor, partneri a sponzori Fórov, obojsmerné cestovné náklady hradia si účastníci podujatia samostatne.

Tags: