11 апреля - годовщина освобождения Мартина. Репортаж с торжественной церемонии.

11 апреля – памятная дата для города Мартин – день освобождения от
фашистов. В честь 71-й годовщины освобождения региона Турец в Мартине и
пригороде прошли памятные мероприятия.
Актив «Русланы» в них принимал непосредственное участие. В первую
очередь, мы имели честь присутствовать на «праздничной академии»,
которую организовали студенты и педагоги Объединенной школы в Мартине.
Приглашены были и депутаты городской администрации, представители Союза
протифашистких активистов а Клуба военной истории Bojovník. Это
мероприятие в является школе традиционным. Проводят его для того, чтобы
молодое поколение не повторяло ошибок прошлых лет и помнило историю.
Недаром говорится, что тот, кто не знает свою историю, не имеет
будущего. В музыкально-драматической программе были представлены сцены
из истории второй мировой войны, презентация фотографий того периода с
комментариями исторический событий.

Из Объединенной школы мы отправились к памятнику погибших воинов и к
партизанскому кладбищу, где представители администрации города, Союза
протифашистских активистов, военных сил Словацкой Республики, ветераны
Второй мировой войны и молодые люди отдали дань памяти защитникам и
освободителям. Позитивным моментом считаем активное, по-сравнению с
прошлыми годами, участие детей из находящихся поблизости школ.

После обеда памятные церемонии проводились в близлежащей деревеньке
Склабиня. За помощь партизанам, которые сосредоточились в деревне и в
окружающих горных массивах в 1944 году, фашисты обрушили на местных
жителей жестокие карательные операции. В освобождении деревни
участвовали чехословацкие, французские, румынские и русские военные и
партизанские отряды. Поэтому в церемонии возложения венков в Склабине
принимали участие и представители всех перечисленных государств.
Поклониться погибшим героям войны пришли и представители организации
«Ночные волки Словакия».

Этот день нам запомнится торжественной и трогательной атмосферой.
Вечная память от нас, благодарных потомков!    Телевизионный репортаж о празднованиях этой даты  в Мартине на канале TV Turiec, а также репортаж о возложении венков в Склабине с участием военных атташе России, Франции, Румынии и Чехии.

Подробный фоторепортаж по ссылке.
Репортаж в сети Фейсбук.

Oslavy 71. výročia oslobodenia Martina.
11 apríl je pre mesto
Martin pamätný dátum – deň oslobodenia spod fašistickej poroby. Na
počesť 71. výročia oslobodenia mesta a aj regiónu Turiec sa konal celý
rad podujatí, a Ruslana pri tom nesmela chýbať.
Musíme vyzdvihnúť
slávnostnú Akadémiu, s hojnou účasťou mládeže, ktorú na počesť tohto
dňa pripravila vo svojich priestoroch Spojená škola Martin, za účastí
martinských poslancov, predstaviteľov Zväzu protifašistických bojovníkov,
klubu vojenskej histórie Bojovník. Toto podujatie v škole sa stalo
tradíciou. Robia ho hlavne preto, aby sa aj mladá generácia poučila z
chýb minulosti a nezabudla na to, čo to znamená žiť v neslobode. Okrem
scénok, znázorňujúcich historické udalosti a život počas vojny,
súčasťou programu bola aj prezentácia historických fotografii s popisom
dôležitých udalostí. Študenti školy sa nedali zahanbiť ani v
nasledujúcom hudobno-tanečnom programe.
Zo Spojenej školy sme sa
presunuli na Sever ku pamätníku padlých vojakov, potom k partizánskemu
cintorínu v Priekope, kde predstavitelia mesta, Zväzu protifašistických
bojovníkov, veterání ale aj mladí ľudia si pripomenuli 71. výročie
oslobodenia nášho mesta. Potešujúca bola aktívna /na rozdiel od minulých
rokov/ účasť detí z okolitých škôl.
V popoludňajších hodinách sa
konalo podujatie aj v Sklabini. Tato obec je známa tým, že jej
obyvatelia podporovali partizánske skupiny v Kantorskej doline.
Sklabiňa s okolím sa stala strediskom partizánskeho hnutia. V júni v
roku 1944 prišla do Kantora parašutistická skupina nadporučíka P. A.
Veličku, potom T. Polu, Rezuta a dňa 21. 8. 1944 zostúpila do obce 4.
partizánska brigáda M. R. Štefánika major V. Žingor a francúzsky oddiel
kapitána de Lanuriena. Spolu s Revolučným národným výborom vyhlásili
Sklabiňu za slobodné územie ČSR ako v prvej obci na Slovensku a na
Samčíkov dom vztýčili československú zástavu. Dňa 29. 9. 1944 ustúpili
partizáni do hôr. Nemci dňa 30. 9. 1944 internovali 144 občanov z obce,
48 z nich zavraždili (Bukoviny) a desiatky odvliekli do Nemecka (7
zahynuli). Obec je vyznamenaná Radom Vlasteneckej vojny I. stupňa, Radom
SNP I. triedy, francúzskym Radom čestnej légie, Radom Červenej zástavy,
Duklianskou pamätnou medailou a Pamätnou medailou SNP. V tejto obci,
ktorej obyvatelia boli počas 2.svetovej vojny najviac postihnutí
fašizmom si uctili vojakov rumunskej, francúzskej, českej a ruskej
oslobodzovacej armády. Okrem vojenských pridelencov sa prišli pokloniť
aj známi Noční vlci z Ruska. Boli prítomní viacerí zástupcovia
konzulátov na Slovensku, pochopiteľne nechýbal ani ruský.
Tento deň nám zostane v pamäti vďaka slávnostnej a dojemnej atmosfére. Večná pamäť zosnulým hrdinom sľubujú vďační potomkovia!
https://www.facebook.com/media/set/…

Môžete si pozrieť aj dve televízne reportáže TV Turiec o týchto podujatiach:
http://www.tvturiec.sk/video/1157-spravy-11-4-2016
http://www.tvturiec.sk/video/1159-spravy-13-4-2016


Tags: