Выставка "Зимние виды спорта"

28 марта состоялось открытие художественной выставки "Зимние виды спорта", посвящённой Олимпиаде в Сочи. В выставке приняли участие различные категории юных художников от 5 лет до 18 лет. В оргкомитет выставки поступили 188 рисунков. Посмотрите репортаж об открытии выставки в основной школе на ул. Драбовой 3 г. Кошице.

http://www.rtvs.sk/tv.programmes.detail/archive/164?date=05.04.2014 
kliknúť na 2:40
Výstava je uverejnená na ZS Drábova 3, Košice

Vyhodnotenie VIII. ročníka medzinárodnej detskej výtvarnej súťaže –Zimné športy (10.1.2014 – 20.3.2014)

Do súťaže bolo prihlásených 188 výtvarných prác, súťaže sa zúčastnilo 22 škôl z celého Slovenska.

Výtvarné práce boli rozdelené do piatich kategórií :

 1. Materské školy (4-6rokov) – 5 výtvarných prác
 2. 7 – 11 rokov                        - 65 výtvarných prác
 3. 12 - 15 rokov                       - 79 výtvarných prác
 4. 16 – 19 rokov                      - 22 výtvarných prác
 5. Základné umelecké školy  - 17 výtvarných prác

V každej kategórii boli udelené prvé, druhé a tretie miesto ako aj čestné uznania. Odborná hodnotiaca porota udelila 18 cien a 27 čestných uznaní.

Kategória: Materské školy (4 – 6 rokov)

 

 1.  Jakub Pinďák, Materská škola Školská 397/4, 039 01

Turčianske Teplice

 1. Šimon Šuhaj, Materská škola Školská 397/4, 039 01

Turčianske Teplice

 1. Sofia Slováková, Materská škola Školská 397/4, 039 01

Turčianske Teplice

Čestné uznania: Matúš Pinďák, Materská škola Školská 397/4, 039 01

                                                     Turčianske Teplice         

                            Lea Lištiaková, Materská škola Školská 397/4, 039 01

                                                      Turčianske Teplice

Pedagóg:  Božena Frličková

             Kategória : 7 – 11 rokov

 1. Tobias Hrabovčák, ZŠ Československej armády 15, 045 01

Moldava nad Bodvou

Pedagóg: Mgr. Valeria Komjátiová

2. Viktória Hoďová, ZŠ Československej armády 15, 045 01

Moldava nad Bodvou

Pedagóg: Mgr. Zuzana Šišková

 1. Marek Horváth, ZŠ Šrobárova 20, 080 01 Prešov

 

 1. Ester Szaniszlová, ZŠ Československej armády 15, 045 01

Moldava nad Bodvou

Pedagóg: Lívia Bašková

Čestné uznania:

Michael Pavol Ščecina, ZŠ Šrobárova 20, 080 01 Prešov

Peter Rigó,  ZŠ Československej armády 15, 045 01

Moldava nad Bodvou

Pedagóg: Mgr. Zuzana Šišková

Adam Lukács, ZŠ Československej armády 15, 045 01

Moldava nad Bodvou

Pedagóg: Mgr. Mária Lovászová

Liana Halászová, ZŠ Československej armády 15, 045 01

Moldava nad Bodvou

Pedagóg: PaedDr. Alžbeta Gajdošová

Martin Čabra, ZŠ Staničná 13, Košice

Pedagóg: Mgr. Katarína Dubeňová

Štefan Fedák, ZŠ s MŠ Bukovce 80, 090 22 Bukovce

Pedagóg: Mgr. Monika Gornalová

Miriam Gičová, ZŠ Kamenica nad Cirochou

Nikola Boňková, ZŠ Kamenica nad Cirochou

 

           Kategória: 12 – 15 rokov

 1. Simona Kepičová, CSŠ Švermova 10, Snina

 

 1. Mária Šimonová, CSŠ Švermova 10, Snina
 2. Kristína Rolfová, ZŠ Tomášikova 31, Košice
 3. Jaroslava Šárošiová, ZŠ Československej armády 15, 045 01

Moldava nad Bodvou

Pedagóg: Mgr. Soňa Maléterová

Čestné uznania:

Veronika Nazarejová, Gymnázium J. A. Raymana, Mudroňova 20, 081 93 Prešov

Pedagóg: PhDr. Irina Mattová

Mirka Pástorová, ZŠ Staničná 13, 040 01 Košice

Pedagóg: Mgr. Anna Sekeráková

Katarína Verešová, Základná škola Ulica školská 447/2, 039 01

                                 Turčianske Teplice

Pedagóg: Mgr. Mária Šuhajová

Dagmar Jochmannová, ZŠ Haniska

Gabriela Szirmaiová, ZŠ Tomášikova 31, Košice

Natália Toporková, SG Petzvalova 4, Košice

Veronika Mattová, ZŠ Bruselská 18, Košice

Marián Baník, ZŠ Obchodná 5, 078 01 Sečovce

Tamara Posypanková, ZŠ T.J. Moussona, Michalovce

Ema Kerpčárová, Gymnázium Ľ. Štúra 26, Michalovce

Marián Fedák, ZŠ s MŠ Bukovce 80, 090 22 Bukovce

Pedagóg: Mgr. Monika Gornalová

 

         Kategória 16 – 19 rokov

 1. Tomáš Sterančák, Gymnázium J. A. Raymana, Mudroňova 20, 081 93
 2.  

Pedagóg: PhDr. Irina Mattová

 

 1. Michal Höffner, SPŠ, Partizánska 1059/23, 069 01 Snina

Pedagóg: Mgr. Alexandra Čovanová

 1. Zuzana Popeľášová, SOŠ sv, Cyrila a Metoda Tehliarska 2, 071 01

                                               Michalovce

Čestné uznania:

Dominika Kolačkovská, SG Petzvalova 4, Košice

Miroslav Fogoš, SOŠ sv, Cyrila a Metoda Tehliarska 2, 071 01

                                               Michalovce

Alžbeta Konečná, SZŠ sv. Bazila Veľkého, Kmeťovo stromoradie 1 , Prešov

Nikola Sütöová, SG Petzvalova4, Košice

 

           

Kategória: Základné umelecké školy

 1. Tadeáš Kaduk
 2. Alexandra Sáenz Smolinska

2.Slavomír Denis

3.Amálka Bortáková

Čestné uznanie:

Karin Kissová

Ema Holomaňová

Všetci žiaci: Základná umelecká škola Bernolákova 26, Košice