"Русское слово" посвящено Сочи - 2014

В краевом конкурсе "Русское слово", который состоялся 20 марта /организаторы Союз русских Кошице и Центр Творчества "Техник"/,

приняли участие 45 учеников школ города Кошице и района. Конкурс был посвящен Олимпиаде в Сочи.

Výsledková listina

Krajského kola 8. ročníka súťaže Ruské slovo Košice 20-03-2014

KK súťaže Ruské slovo organizoval Zväz Rusov v Košiciach v spolupráci s CVČ,

Orgovánová 5. Konalo sa v priestoroch pracoviska Orgovánová 5 v Košiciach. Zúčastnilo sa ho 29 žiakov z 11 ZŠ, 1 OG, 1 SŠ a 17 dospelých (ZŠ Košice – okolie - Bidovce, Budimír, Čaňa, Družstevná p/H, Haniska, Moldava n/B,ČSA 15, Košice - Bruselská 18, Hroncova 23, Staničná 13, Družicová  4, SG Petzvalova 4, Gymnázium Park mládeže 5). V rámci programu Maslenica sa predstavil 15-členný spevácky súbor Družba pod vedením Mgr. Ľ. Gerusovej.

Súťažiacich hodnotila porota v zložení: preds.:  

Mgr. Danica Hanudelová, ZŠ s MŠ Budimír

 členky:   PhDr. Jana Bertová, ZŠ Bruselská 18

Mgr. Marta Dulovičová, Košice.

 

Miesto

Meno a priezvisko

Škola

 

POÉZIA – II. kat.  žiaci ZŠ

 

1.

Matúš Trojčák

ZŠ Bruselská 18, Košice

2.

Sirina Four

ZŠ Tomášikova 31, Košice

3.

Martin Kucko

ZŠ s MŠ Budimír 11

3.

Samuel Loj

ZŠ Hroncova 3, Košice

 

 

 

 

POÉZIA – II. kat.  žiaci ZŠ – ruskojaz. prostredie

 

1.

Daniel Duľa

ZŠ Staničná 13, Košice

2.

Alexandra Slotová

ZŠ Bruselská 18, Košice

3.

Veronika Jochmanová

ZŠ Haniska

 

 

 

 

POÉZIA – III. kat.  žiaci SŠ

 

        1.

Lukáš Polakovič

SG, Petzvalova 4, Košice

 

 

 

 

PRÓZA – II. kat. žiaci ZŠ

 

1.

Zuzana Boháčová

ZŠ Družstevná p/H

2.

Patrícia Švedová

ZŠ Čaňa

3.

Simona Ondrašiková

ZŠ Bidovce 209

 

 

 

 

PPRÓZA – II. kat.  žiaci ZŠ – ruskojaz. prostredie

 

1.

Maximilián Tóth

ZŠ ČSA 15, Moldava n/B

 

 

 

 

SÓLOVÝ SPEV – II. kat. žiaci ZŠ

 

1.

Angelika Sofia Selepková

ZŠ Tomášikova 31, Košice

2.

Natália Lukácsová

ZŠ ČSA 15, Moldava n/B

2.

Viktória Onisková

ZŠ Bidovce 209

 

 

 

 

SKUPINOVÝ SPEV – II kat. žiaci ZŠ

 

1.

Natália Lukácsová, Roland Drenko

ZŠ ČSA 15, Moldava n/B

2.

Lívia Kucková, Ivana Timková, Simona Komárová

ZŠ s MŠ Budimír 11

 

 

 

 

SKUPINOVÝ SPEV – III. kat. žiaci SŠ

 

1.

Zlatica Kompušová, Michaela Duračková

Gymnázium, Park mládeže 5